Điều chỉnh thông tin hợp đồng

Theo quyết định 2643/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND Huyện Nhà Bè, Công ty Thanh Niên tiếp tục thực hiện điều chỉnh thông tin hợp đồng...

Nhà Mẫu

Mẫu 6x20 Mẫu 7x20 Mẫu 8x20 Mẫu 10x20 Một số hình ảnh nhà mẫu:                     &...

Khu nhà ở Thanh Niên - huyện Nhà Bè

Công ty cổ phần Xây dựng Thanh Niên chủ dự án Khu nhà ở Thanh Niên tại Xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Với tiềm lực tài...