Điều chỉnh thông tin hợp đồng

Theo quyết định 2643/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND Huyện Nhà Bè, Công ty Thanh Niên tiếp tục thực hiện điều chỉnh thông tin hợp đồng (lần 2) cho những hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở có số hợp đồng từ 266 trở lên. Thời gian: đến hết ngày 30/9/2020. 

Xem chi tiết Thông báo