Thông báo nghỉ giổ tổ Hùng Vương và lễ 30/4 và 1/5

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5 năm 2024

NĐ 149 ve quy che dan chu

Nghị định 149/2018/NĐ-CP

NỘI QUY CÔNG TY

NỘI QUY CÔNG TY

Các mẫu văn bản

1. Mẫu Công văn gửi đối tác. 2. Mẫu Văn bản nội bộ. 3. Mẫu phiếu xuất xưởng.

Các mẫu hợp đồng và thanh lý hợp đồng

1. Hợp đồng nguyên tắc. 2. Hợp đồng có đơn giá và khối lượng. 3. Hợp đồng thuê thiết bị thi công. 4. Hợp đồng thầu phụ. 5....