Trường tiểu học Phú Thuận

Công trình: Trường tiểu học Phú Thuận - Q.7

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD Khu vực Quận 7

Giá trị: 63.673.682.420 đồng

Địa điểm: Phường Phú Thuận, Q.7, Tp.HCM

Quy mô: 1 trệt + 3 lầu

Thi công: Đội XL6