Trường tiểu học An Phú Đông

Công trình: Trường tiểu học An Phú Đông

Chủ đầu tư: Ban QL ĐTXD Công trình Quận 12

Giá trị: 35.098.767.179 đồng

Địa điểm: P. An Phú Đông, Q.12 Tp.HCM

Quy mô: 1 trệt + 2 lầu

Thi công: Đội XL11