Trường THCS Tân Kiên

Công trình: Trường THCS Tân Kiên

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Bình Chánh

Giá trị: 116.345.148.245 đồng

Địa điểm: Huyện Bình Chánh, Tp.HCM

Quy mô: 1 trệt + 3 lầu

Thi công: Đội XL16