Trường THCS Hiệp Thành

Công trình: Xây dựng trường THCS Hiệp Thành

Chủ đầu tư: Ban QL ĐTXD Công trình Quận 12

Địa điểm: phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM

Giá trị: 89,489 tỷ đồng

Quy mô: 1 trệt + 3 lầu

Hoàn thành năm 2016

Thi công: Đội XL11