Trường THCS Đặng Trần Côn

Công trình: Trường THCS Đặng Trần Côn

Địa điểm: phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp.HCM

Giá trị: 46,045 tỷ đồng

Hoàn thành năm 2017

Thi công: Đội XL2