Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm Thanh Niên

Công trình Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên do Thành Đoàn Tp.HCM làm chủ đầu tư đã được khánh thành vào ngày 26/02/2012, đây là công trình chủ điểm chào mừng tháng thanh niên và đã được Trung ương Đoàn tặng bằng khen là công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Thi công: Đội XL11