Trung tâm dã ngoại Cần Giờ

Trung tâm dã ngoại Cần Giờ được công ty Cổ phần Xây dựng Thanh Niên xây dựng và hoàn thành.

Thi công: Đội XL1