Trụ sở hành chính Quận 9

Công trình: Trụ sở hành chính Quận 9

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD Khu vực Quận 9

Giá trị: 101.411.423.419 đồng

Địa điểm: Q.9 Tp.HCM

Quy mô: 1 trệt + 1 lầu

Thi công: Đội XL26