Trụ sở BQL Khu đô thị Tây Bắc

Công trình: Trụ sở BQL Khu đô thị Tây Bắc

Chủ đầu tư: BQL ĐTXD Khu Đô Thị Tây Bắc TP. HCM

Giá trị: 30.341.739.793 đồng

Địa điểm: Tỉnh lộ 8, ấp Mũi Lớn, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Quy mô: 1 trệt + 1 lầu

Thi công: Đội XL2