Nhà văn hóa sinh viên TPHCM

Công ty Cổ phần xây dựng Thanh Niên hoàn thành xây dựng công trình Nhà văn hóa sinh viên.

Thi công: Đội XL9