Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Phước

Công trình: Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Phước

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD Tỉnh Bình Phước

Địa điểm: Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Giá trị: 120.098.933.000 đồng

(phần Công ty thực hiện: 45.773.971.000 đồng)

Quy mô: 1 trệt + 1 lửng + 1 lầu. Số lượng khán giả: 2.500 chổ

Thi công: Đội XL25