Co.op Mart Chư Sê - Gia Lai

Công trình: Co.op Mart Chư Sê

Thi công: Đội XL11