Co.op Mart Châu Đốc

Công trình: Co.op Mart Châu Đốc

Thi công: Đội XL11