Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Công trình: Cải tạo nâng cấp trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (GĐ1) Chủ đầu tư: Ban QLĐTXD các công trình thuộc Sở Giáo...