Trường Đoàn Lý Tự Trọng

Công trình Trường Đoàn Lý Tự Trọng được khánh thành vào ngày 30/04/2012 do Thành Đoàn Tp.HCM làm chủ đầu tư,...

Toà nhà Viện kiểm sát Đức Hòa, Long An

Công ty Cổ phần xây dựng Thanh Niên hoàn thành thi công xây dựng toà nhà Viện kiểm sát Đức Hòa, Long An. Lối kiến...

Bệnh xá Đặng Thùy Trâm

Không ai không biết đến người anh hùng Đặng Thùy Trâm. Nhật ký của chị đã gây chấn động bằng những tâm tư rất đượm...