Trường tiểu học An Phú Đông

Công trình: Trường tiểu học An Phú Đông Chủ đầu tư: Ban QL ĐTXD Công trình Quận 12 Giá trị: 35.098.767.179 đồng Địa điểm: P....

Chi cục quản lý thị trường

Công trình: Trụ sở Chi cục quản lý thị trường Chủ đầu tư: Chi cục Quản lý Thị trường TP.HCM Giá trị (XL+TB): 44.456.460.955 đồng Địa...

Trụ sở BQL Khu đô thị Tây Bắc

Công trình: Trụ sở BQL Khu đô thị Tây Bắc Chủ đầu tư: BQL ĐTXD Khu Đô Thị Tây Bắc TP. HCM Giá trị: 30.341.739.793 đồng Địa...

Trường THCS Tân Kiên

Công trình: Trường THCS Tân Kiên Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Bình Chánh Giá trị: 116.345.148.245 đồng Địa điểm: Huyện...

Trường tiểu học Phú Thuận

Công trình: Trường tiểu học Phú Thuận - Q.7 Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD Khu vực Quận 7 Giá trị: 63.673.682.420 đồng Địa điểm: Phường Phú...

Trụ sở hành chính Quận 9

Công trình: Trụ sở hành chính Quận 9 Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD Khu vực Quận 9 Giá trị: 101.411.423.419 đồng Địa điểm: Q.9 Tp.HCM Quy mô:...