Chi cục quản lý thị trường

Công trình: Trụ sở Chi cục quản lý thị trường

Chủ đầu tư: Chi cục Quản lý Thị trường TP.HCM

Giá trị (XL+TB): 44.456.460.955 đồng

Địa điểm: 242 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3 Tp.HCM

Quy mô: 1 hầm + 1 trệt + 5 lầu

Thi công: Đội XL11