Bệnh xá Đặng Thùy Trâm

Không ai không biết đến người anh hùng Đặng Thùy Trâm. Nhật ký của chị đã gây chấn động bằng những tâm tư rất đượm tình người trong bối cảnh chiến tranh khốc liệt.

Thi công: Đội XL9