Bệnh viện Bình Dân TPHCM

Bệnh viện Bình dân tại TPHCM do công ty Cổ phần xây dựng Thanh Niên thi công và hoàn thành với tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhất.

Thi công: Đội XL8

 

 

Bệnh viện Bình dân tại TPHCM do công ty Cổ phần xây dựng Thanh Niên thi công và hoàn thành với tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhất.