Bệnh xá Đặng Thùy Trâm

Không ai không biết đến người anh hùng Đặng Thùy Trâm. Nhật ký của chị đã gây chấn động bằng những tâm tư rất đượm...