Chi cổ tức 2019 (đợt cuối)

Thông báo (chi cổ tức đợt cuối)    

Hủy công ty đại chúng, hủy giao dịch Upcom

Kể từ ngày 23/10/2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên đã đủ điều kiện hủy công ty đại chúng (theo văn bản chấp nhận...