Hội thao cụm Doanh nghiệp năm 2017

Nhằm tiến tới chào mừng Đại hội Đoàn TNCS HCM TP.HCM lần X (2017-2022); chào mừng Đại hội Đại biểu Công đoàn Viên chức thành...

Hoạt động giao lưu trong công ty nhân ngày 20.10.2011

Hoạt động giao lưu trong công ty nhân ngày 20.10.2011 Từ ngày 21/10/2011 đến ngày 23/10/2011, BCH công đoàn phối hợp với chính quyền...