Kết nạp CĐV mới và thành lập tổ công đoàn

Nhằm tạo điều kiện cho người lao động có nguyện vọng gia nhập vào tổ chức công đoàn cũng như tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động. Ngày 21/7/2017, BCH Công đoàn công ty đã tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên và thành lập Tổ công đoàn Công ty CP VLXD Thanh Niên Việt. Nâng tông số công đoàn viên lên 113 CĐV và 9 tổ công đoàn.

Anh Nguyễn Minh Trí - Đại diện người lao động đọc đơn xin gia nhập Công đoàn

 

 

  

Đ/c Phạm Phúc Sơn - Phó chủ tịch CĐCQ Thành Đoàn - gắn huy hiệu công đoàn cho đoàn viên mới

 

 

 

 

 Đ/c Nguyễn Thị Kim Bằng - Chủ tịch CĐ Công ty trao quyết định thành lập tổ công đoàn