Hội thao cụm Doanh nghiệp năm 2017

Nhằm tiến tới chào mừng Đại hội Đoàn TNCS HCM TP.HCM lần X (2017-2022); chào mừng Đại hội Đại biểu Công đoàn Viên chức thành phố lần III (2017-2022); Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); Kỷ niệm 35 năm ngày Truyền thống Thanh Niên Công nhân (15/10/1982-15/10/2017); Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2017); kỷ niệm 7 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2017); Công đoàn Công ty CP ĐTXD Thanh Niên, Công đoàn Công ty TNHH 1 thành viên Nhà xuất bản Trẻ, công đoàn Công ty TNHH 1 thành viên Lê Quang Lộc và Công đoàn Báo Tuổi trẻ đã tổ chức Hội thao cụm doanh nghiệp năm 2017. Hội thao diễn ra vào ngày 14/10/2017 với 3 môn thi: Bóng Bàn đơn nam, Cầu lông đôi nam nữ và bóng đá mini nam.

 

Kết quả:

1. Môn bóng bàn đơn Nam:

 - Giải I: anh Huỳnh Tấn Giao - Công ty CP ĐTXD Thanh Niên.

 - Giải II: anh Lê Hữu Mừng - Báo Tuổi Trẻ.

 - Giải III: anh Trương Tuấn: Nhà xuất bản Trẻ.

2. Môn cầu lông đôi nam nữ:

 - Giải I: anh Minh Đức, chị Hải Vân - Nhà xuất bản Trẻ.

 - Giải II: anh Dũng Tuấn, chị Thu An - Nhà xuất bản Trẻ.

 - Giải III: anh Minh Trí, chị Thúy Oanh - Báo Tuổi Trẻ.

3. Môn bóng đá mini nam:

 - Giải I: Công ty CP ĐTXD Thanh Niên.

 - Giải II: Nhà xuất bản Trẻ.

 - Giải III: Báo Tuổi Trẻ.

 - Giải khuyến khích: Công ty TNHH 1 thành viên Lê Quang Lộc.