Hội thao CBNV công ty lần thứ 13 - năm 2017

 

Từ ngày 3 đến ngày 20/5/2017, công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên tổ chức hội thao truyền thống cho cán bộ công nhân Công ty nhằm duy trì phong trào rèn luyện thể thao, giữ gìn sức khỏe lao động. Hội thao gồm có các môn thi đấu sau:

1. Trò chơi vận động: Môn thi đấu bắt buộc các Đội phải tham gia. Bao gồm các môn: Kéo co và nhảy bao bố.

2. Bóng bàn: Đơn nam, đơn nữ.

3. Bóng đá mini (nam).

4. Cờ tướng.

Thời gian thi đấu:

- Từ ngày 17/4/2017 - 25/4/2017: các Đội thi đấu tại cơ sở các môn Bóng đá, bóng bàn, cờ tướng và đăng ký danh sách vận động viên tham gia.

- Ngày 28/4/2017: Bốc thăm thi đấu.

- Ngày 05/5/2017: Khai mạc Hội thao.

- Từ ngày 03/5/2017 - 19/5/2017: thi đấu các môn bóng đá, bóng bàn, cờ tướng.

- Ngày 20/5/2017: thi đấu trò chơi vận động và bế mạc hội thao.