Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng năm 2011

Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng năm 2011

Để tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2011, ngày 30/12/2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên đã tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2011.

img201_dsc01538

Năm 2011, với sự nổ lực của HĐQT, Ban điều hành cũng như toàn thể CB-CNV-LĐ, Công ty đã đạt được những chỉ tiêu mà cổ đông đã đề ra. Cụ thể:

- Giá trị Hợp đồng thực hiện: 252,752 đồng (so với kế hoạch là 230 tỷ đồng).

- Giá trị sản lượng thực hiện: 510,008 đồng (so với kế hoạch là 500 tỷ đồng).

- Giá trị doanh thu đạt được: 450 đồng (so với kế hoạch là 450 tỷ đồng).

Đảm bảo được tỷ lệ chi cổ tức năm 2011 theo kế hoạch là 22%.

Trong Hội nghị, Công ty đã khen thưởng cho 12 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc số tiền 96.000.000 đồng; 4 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến số tiền 20.000.000 đồng và 2 tập thể đạt danh hiệu Tập thể biểu dương số tiền 6.000.000 đồng. Về danh hiệu cá nhân, Công ty đã khen thưởng cho 15 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố năm 2010; 62 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2011; 102 lao động xuất sắc và 101 lao động tiên tiến, tổng số tiền khen thưởng cho cá nhân là 168.350.000 đồng. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã trao bằng khen của UBND Thành phố HCM cho 18 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền (2009,2010).

Kết quả thi đua năm 2011 do Cơ quan Thành đoàn Tp.HCM đánh giá:

- Công ty: Đạt danh hiệu TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2011 VÀ LÀ ĐƠN VỊ XUẤT SẮC 3 NĂM LIỀN TỪ NĂM 2009-2011.

- Công đoàn cơ sở thành viên Công ty: Đạt danh hiệu VỮNG MẠNH XUẤT SẮC.

- Chi đoàn Công ty: Đạt danh hiệu CHI ĐOÀN MẠNH.