Đối thoại doanh nghiệp và tập huấn ISO

Ngày 1/8/2017, Công ty đã tổ chức Đối thoại doanh nghiệp với người lao động và tập huấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Trong buổi đối thoại, đại diện người lao động đã nghe Tổng giám đốc Lê Thành Nhơn báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, qua đó thấy được gắn kết và đồng lòng giữa ban lãnh đạo và người lao động, cùng nhau cố gắng để đạt được chỉ tiêu SXKD mà đại hội đồng cổ đông đã đặt ra. Bên cạnh đó, đại diện người lao động cũng được nghe ông Nguyễn Tin - phó tổng giám đốc công ty thông tin một số nội dung, quy định mới trong công tác ATLĐ, VSLĐ và PCCN.

Kết hợp với buổi đối thoại này, Công ty cũng đã mời đội trưởng các Đội và các anh, chị là cán bộ phụ trách ISO của đội tham dự tập huấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, nhằm bổ túc kiến thức để đưa hệ thống ISO trong công ty ngày càng được cải tiến và áp dụng hiệu quả hơn.