Đại hội công đoàn lần III, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 16 tháng 6 năm 2017, Công đoàn Công ty đã tổ chức Đại hội công đoàn lần III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội đã tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017, đồng thời báo cáo kiểm điểm BCH công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, công đoàn đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm về công tác tư tưởng, giáo dục chính trị; về công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động;.... làm nền tảng cho các hoạt động, phong trào tiếp theo trong nhiệm kỳ mới.

 

Cũng tại đại hội, BCH đã trình bày phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và đã được Đại hội thống nhất cao. 100% công đoàn viên về tham dự Đại hội thống nhất với hệ thống chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017 -2022 như sau:

 

1. Phát triển Công đoàn viên mới: 30.

2. Giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho chi bộ: 12.

3. Số lượng công đoàn viên được kết nạp đảng: 03.

4. Công đoàn đạt danh hiệu "VỮNG MẠNH" hàng năm.

5. Tổ chức hội nghị người lao động đúng thời hạn.

6. Duy trì học bổng của Công ty và khen thưởng các cháu thi đậu Đại học: 20 suất.

7. Tiếp tục thực hiện phong trào chung tay đóng góp xây dựng "Nhà tình bạn".

8. Tổ chức Hội thi nâng bậc thợ cho công nhân: 01 lần.

9. Có 5 công trình đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ thi công, không xảy ra tai nạn lao động.

 

Đại hội đã tiến hành bầu BCH nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 5 thành viên. Sau Đại hội, Hội nghị BCH lần I cũng đã tiến hành họp để bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Kết quả như sau:

1. Đ/c Nguyễn Thị Kim Bằng   - Chủ tịch

2. Đ/c Nguyễn Thị Huế           - Phó chủ tịch

3. Đ/c Trần Thụy Diệp Hương  - Ủy viên

4. Đ/c Nguyễn Đức Phong      - Ủy viên

5. Đ/c Nguyễn Thị Bích Thuận - Ủy viên

 

 

Song song đó, theo sự phân bổ của Công đoàn cấp trên, Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan Thành Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết:

 

1. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bằng.

2. Đại biểu Nguyễn Trần Diệu Hạnh

3. Đại biểu Nguyễn Thị Huế.

4. Đại biểu Trần Thụy Diệp Hương.

5. Đại biểu Nguyễn Đức Phong.

6. Đại biểu Nguyễn Thị Bích Thuận (dự khuyết).