Biểu dương gia đình bền vững, hạnh phúc

Nhằm tôn vinh người lao động có cuộc sống hôn nhân bền vững, hạnh phúc, nuôi dạy con chăm ngoan, học giỏi, sống tốt và thành đạt, BCH công đoàn đã đề xuất Công đoàn viên chức Thành phố tuyên dương cho người lao động trong công ty có thời gian xây dựng hôn nhân bền vững hạnh phúc tròn 20 năm, 25 năm, tròn từ 30 năm trở lên.

Ngày 10/8/2017, Ban chấp hành công đoàn công ty đã tổ chức họp mặt để biểu dương, tặng quà và trao biểu trưng cho các anh, chị sau:

1. Anh chị Hồ Tấn Nhựt - Phạm Thị Hậu (33 năm kết hôn).

2. Anh chị Phạm Tuấn Thức - Đỗ Thị Kim Nguyệt (30 năm kết hôn).

3. Anh chị Hồ Ngọc Văn - Lê Thúy Diễm (20 năm kết hôn).

4. Anh, chị Hà Thị Liên Hoa - Hà Thanh Chương (20 năm kết hôn).

5. Anh chị Phạm Minh Huy - Phạm Thanh Loan (20 năm kết hôn).

6. Anh chị Võ Đăng Dũng - Phạm Thị Kim Hiếu (20 năm kết hôn).