Đại hội công đoàn lần III, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 16 tháng 6 năm 2017, Công đoàn Công ty đã tổ chức Đại hội công đoàn lần III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội đã tổng...

Hoạt động giao lưu trong công ty nhân ngày 20.10.2011

Hoạt động giao lưu trong công ty nhân ngày 20.10.2011 Từ ngày 21/10/2011 đến ngày 23/10/2011, BCH công đoàn phối hợp với chính quyền...